Vstupní moduly s komparátorem LM393

Mikrofonní modul s LM393-N
Mikrofonní modul s LM393-N

Mezi vstupními moduly, používanými s vývojovými deskami platformy Arduino, se velmi často setkáte s moduly, na kterých je ke zpracování vstupního signálu použit komparátor LM393. Následující článek vysvětluje princip funkce, způsob nastavení a důvody tohoto způsobu zapojení.

Continue reading Vstupní moduly s komparátorem LM393