Ošetření spínacích kontaktů

aneb klávesnice, rotační enkodéry, jazýčková relé, mikrospínače, nárazové spínače, snímače náklonu a vibrací

Obecně nejčastějším způsobem ovládání aplikací systému Arduino s okolním světem jsou tlačítka, klávesnice (membránové, kapacitní nebo s mikrospínači), rotační enkodéry (rotation encoders, inkrementální otočné ovladače) a řada dalších spínačů, pracujících na mechanickém principu.

Přestože na první pohled by neměl být až takový problém zjistit, zda je nějaký kontakt sepnut či ne, nějaká úskalí tam přece jen jsou… A o tom je tento článek.

Continue reading Ošetření spínacích kontaktů