Externí moduly pro vývojové desky Arduino – přehled

Arduino starter kit
Arduino starter kit

Jak jste se mohli dočíst v několika úvodních článcích, Arduino je modulární platforma pro vytváření řídících, měřících či kontrolních aplikací, jejímž jádrem jsou vývojové desky Arduino – malé, levné a jednoduché mikropočítače, které prostřednictvím svých konfigurovatelných vstupů a výstupů a na ně připojených externích modulů dokáží měřit, řídit a ovládat prakticky vše, co Vás napadne.

Pro návrh Vašich vlastních aplikací, řešení a nápadů je ale dobré mít alespoň základní přehled o tom, jaké moduly jsou pro Vaše projekty k dispozici. Účelem tohoto článku je takový přehled poskytnout.

Continue reading Externí moduly pro vývojové desky Arduino – přehled

Shieldy pro vývojové desky Arduino

Shieldy jsou moduly s přídavnými obvody, které lze nasadit přímo na konektory některých vývojových desek platformy Arduino. Účelem tohoto článku je poskytnout jednak bližší popis možností typického shieldu, jednak přehled o tom, jaké shiedy jsou pro Vaše projekty k dispozici.

Stohovatelné shieldy
Stohovatelné shieldy

Bezkonkurenčně nejvyšší počet shieldů je k dispozici pro vývojové desky Arduino Uno (a pinově kompatibilní Arduino Leonardo), naprostou většinu těchto shieldů lze ale použít i na deskách Arduino Mega2560, kde zůstane po nasazení shieldu zadní část konektorů volná; občas se ale setkáte i se shieldy navrženými pro Arduino Nano či přímo pro Arduino Mega2560.

Continue reading Shieldy pro vývojové desky Arduino