Vývojové desky Arduino

Něco málo o tom, co je koncept Arduino, jste se mohli dočíst v prvním článku zde. Tento článek je zaměřen na vývojové desky Arduino, které jsou základem každé reálné aplikace. Po stručném popisu jejich technického řešení vás seznámíme s přehledem různých desek, které jsou pro Vaše projekty k dispozici, a skončíme doporučením k výběru optimáního řešení. Continue reading Vývojové desky Arduino