Ošetření spínacích kontaktů

aneb klávesnice, rotační enkodéry, jazýčková relé, mikrospínače, nárazové spínače, snímače náklonu a vibrací

Obecně nejčastějším způsobem ovládání aplikací systému Arduino s okolním světem jsou tlačítka, klávesnice (membránové, kapacitní nebo s mikrospínači), rotační enkodéry (rotation encoders, inkrementální otočné ovladače) a řada dalších spínačů, pracujících na mechanickém principu.

Přestože na první pohled by neměl být až takový problém zjistit, zda je nějaký kontakt sepnut či ne, nějaká úskalí tam přece jen jsou… A o tom je tento článek.

Continue reading Ošetření spínacích kontaktů

Vstupní moduly s komparátorem LM393

Mikrofonní modul s LM393-N
Mikrofonní modul s LM393-N

Mezi vstupními moduly, používanými s vývojovými deskami platformy Arduino, se velmi často setkáte s moduly, na kterých je ke zpracování vstupního signálu použit komparátor LM393. Následující článek vysvětluje princip funkce, způsob nastavení a důvody tohoto způsobu zapojení.

Continue reading Vstupní moduly s komparátorem LM393

Externí moduly pro vývojové desky Arduino – přehled

Arduino starter kit
Arduino starter kit

Jak jste se mohli dočíst v několika úvodních článcích, Arduino je modulární platforma pro vytváření řídících, měřících či kontrolních aplikací, jejímž jádrem jsou vývojové desky Arduino – malé, levné a jednoduché mikropočítače, které prostřednictvím svých konfigurovatelných vstupů a výstupů a na ně připojených externích modulů dokáží měřit, řídit a ovládat prakticky vše, co Vás napadne.

Pro návrh Vašich vlastních aplikací, řešení a nápadů je ale dobré mít alespoň základní přehled o tom, jaké moduly jsou pro Vaše projekty k dispozici. Účelem tohoto článku je takový přehled poskytnout.

Continue reading Externí moduly pro vývojové desky Arduino – přehled