Vývojové desky Arduino

Něco málo o tom, co je koncept Arduino, jste se mohli dočíst v prvním článku zde. Tento článek je zaměřen na vývojové desky Arduino, které jsou základem každé reálné aplikace. Po stručném popisu jejich technického řešení vás seznámíme s přehledem různých desek, které jsou pro Vaše projekty k dispozici, a skončíme doporučením k výběru optimáního řešení.

Technické řešení vývojových desek Arduino

Vývojová deska Arduino Uno
Vývojová deska Arduino Uno

Technické řešení vývojových desek Arduino není nijak složité
a na většině desek je víceméně obdobné. Na typické vývojové desce naleznete:

 • programovatelný mikrokontrolér, který je jádrem desky. Používané osmibitové mikrokontroléry pochází z produkce firmy Atmel a v jediném pouzdře obsahují vše, co od jednoduchého počítače očekáváte – výpočetní jednotku, Flash paměť pro nahrání programu, SRAM paměť pro data a paměť EEPROM, která uchová data i po vypnutí napájení desky (velikost pamětí se pohybuje v jednotkách, nejvýše desítkách kilobytů), a vstupní a výstupní obvody, kterými kontrolér komunikuje s vnějším světem – od 5 do 70 vstupních / výstupních linek (všechny linky se dají obvykle nastavit jako číslicové vstupy nebo výstupy, některé pak i jako analogové vstupy s 10-bitovým A/D převodníkem nebo jako výstupy PWM – viz dále v textu). Na desce obvykle naleznete i krystal nebo keramický rezonátor pro udržení stabilní pracovní frekvence mikrokontroléru a resetovací tlačítko.
 • obvody pro komunikaci s osobním počítačem, s jejichž pomocí do mikrokontroléru nahrajete Váš program a kterými je naopak možno běh programu sledovat. Jedná se buď o standardní USB port, který připojíte běžným USB kabelem, nebo o sériový výstup, který do USB zásuvky osobního počítače připojíte přes sériový adaptér;
 • napájecí obvody – typicky stabilizátor napájecího napětí +5,0 V, u některých desek i druhý stabilizátor napájecího napětí +3,3 V pro externí moduly a konektor pro připojení napájecího napětí. Samotnou vývojovou desku můžeme většinou napájet z USB portu; pokud naopak použijete více přídavných modulů, budete potřebovat nejen napájecí zdroj (síťový nebo baterie), ale i další stabilizátor +5,0 V.
 • konektory nebo pájecí plošky pro propojení vývojové desky s externími moduly, senzory, tlačítky, displeji a podobně. Některé externí moduly (tzv. shieldy) můžete nasadit přímo na konektory vývojové desky, k propojení můžete ale využít i DuPont kablíky, zasunout konektory vývojové desky do nepájivého kontaktního pole nebo konektory vývojové desky zapájet do plošného spoje.
 • a konečně podle typu desky i další obvody – LED diody indikující různé funkce desky nebo stav výstupních pinů procesoru, případně další obvody podle určení dané vývojové desky..

Specifika Open-source platformy

Než se ale dostaneme k přehledu vývojových desek a k výběru té nejvhodnější desky pro Vaši aplikaci, je třeba zmínit dvě skutečnosti:

 • Arduino je otevřená (open-source) platforma, kde jsou volně k dispozici schémata vývojových desek, seznamy součástek i výkresy plošných spojů, a to i pro komeční využití. Oficiální vývojové desky jsou tak vyráběny a prodávány nejen licencovanými firmami (v USA pod názvem Arduino, mimo USA pod názvem Genuino), ale i řadou dalších výrobců po celém světě. Pokud taková neoficiální deska není označena autorsky chráněným názvem nebo logem Arduino, je tento přístup ve shodě s podmínkami otevřené licence. To umožní pořídit neoficiální vývojové desky za velmi slušnou cenu, zároveň je ale do přehledu dostupných řešení vnášen nemalý zmatek. Neoficiální desky, tzv. klony, se nemusí zcela shodovat s licencovaným výrobkem a občas se o takové odlišnosti dozvíte až ve chvíli, kdy již máte – v nějakém ohledu nefungující – desku na stole.
 • Klony navíc mohou být jak přesnými kopiemi původních desek (s výjimkou názvu a loga), tak technicky upraveným, avšak funkčně shodným řešením, ale třeba i deskou se zcela jiným vzhledem, odlišným zapojením či součástkami přizpůsobenými konkrétní aplikaci. Celkový počet různých vývojových desek včetně zmíněných klonů tak dnes dosahuje již několika set. Pokud si zakoupíte vývojové desky v našem e-shopu, na případné odlišnosti Vás upozorníme; pokud budete kupovat jinde, je nutná jistá míra obezřetnosti :)

Vzhledem k počtu dostupných variant proto nepočítejte s tím, že u nás (ale nejspíš ani jinde) naleznete všechny možné vývojové desky, které jsou na trhu (to samé se ostatně týká i externích rozšiřujících modulů). Určitě ale naleznete sestavu, která bude velmi rozumným kompromisem mezi schopnostmi a cenou.

A nyní již ke slíbenému tématu…

Přehled vývojových desek Arduino

Vývojových desek konceptu Arduino na trhu naleznete dnes už stovky, téměř všechny jsou však odvozeny od několika základních standardů. Vývojové desky lze rozdělit podle řady hledisek – podle velikosti, použitého mikrokontroléru, podle napájecího napětí či způsobu připojení k osobnímu počítači. Následující přehled představí vývojové desky postupně podle mikrokontrolérů, které jednotlivé desky používají – tento přístup zároveň odráží vhodnost nasazení vývojových desek pro projekty se vzrůstající procesní náročností.

Arduino Uno

Arduino Uno, v současnosti v provedení R3, je ideální deskou pro Vaše první projekty. Mikrokontrolér Atmel ATmega328P disponuje dostatečnou kapacitou paměti pro běžné aplikace, celkový počet 20 vstupních/výstupních (V/V) pinů vyvedených na konektory po stranách desky pro většinu případů také dostačuje.

Arduino Uno, verze DIL28
Arduino Uno, verze DIL28

Všechny V/V piny mohou být nastaveny jako číslicové vstupy nebo výstupy, 6 z nich pak navíc jako analogové vstupy s rozsahem 0 – 5 V a dalších 6 jako regulovatelné výstupy PWM, vhodné například pro řízení intenzity osvětlení LED pásků nebo rychlosti otáčení motorků. Deska má vyhrazené piny pro ovládání sběrnice I2C i SPI a 2 vstupy pro vyvolání externího přerušení. Mikrokontrolér pracuje s napájecím napětím 5,0 V, pro které je na desce osazen integrovaný stabilizátor, další stabilizátor pak poskytuje napájení 3,3 V / 150 mA pro některé přídavné moduly. Rozměry desky jsou 54 x 67 mm, deska je tedy dostatečně malá, zároveň ale poskytuje relativní stabilitu.

Klon DCcduino Uno, verze SMD
Klon DCcduino Uno, verze SMD

Pro připojení k počítači slouží standardní USB konektor typu B, po kterém je možno desku z počítače rovněž napájet. Při vyšších nárocích na spotřebu přídavných modulů je deska napájena z externího zdroje 7 – 12 V (limitní hodnoty napájecího napětí jsou 6 – 20 V); napájecí napětí je přivedeno na souosý napájecí konektor 5,5 x 2,1 mm (kladný pól je uvnitř) nebo na pin RAW na postranním konektoru (tento vstup ale není chráněn proti přepólování napájecího napětí).

Deska je dostupná ve dvou variantách – původní řešení s mikrokontrolérem v pozdře DIL28, zasunutým do patice na vývojové desce, a novější, cenově dostupnější provedení v provedení pro plošnou montáž. Původní varianta s kontrolérem v patici má ale dvě výhody – při poškození procesoru stačí nahradit jen mikrokontrolér a není třeba pořizovat celou vývojovou desku. Originální varianta navíc používá pro komunikaci přes USB port integrovaný obvod ATmega16U2, který je podporován vývojovým prostředím Arduino IDE ihned po instalaci. Provedení s obvody pro plošnou montáž pro tuto funkci většinou využívá obvod CH340, pro který je do počítače nejprve nutno nainstalovat driver – to je však otázka několika minut.

Uno LCD / keypad shield
Uno LCD / keypad shield

Výhodou vývojových desek Arduino Uno je i podpora takzvaných shieldů, tedy modulů s přídavnými obvody, které se nasadí přímo na konektory vývojové desky. V některých případech je dokonce možné shieldy kombinovat a nasazovat postupně na sebe – takovému provedení shieldu se říká stackable (stohovatelný). Na obrázcích vidíte příklad shieldu s LCD displejem a několika tlačítky, a kombinaci 2 stohovatelných shieldů pro připojení do sítě Ethernet a pro záznam dat (data logging).

Arduino Uno + Ethernet + Datalogging shield
Arduino Uno + Ethernet + Datalogging shield

Je pravda, že existují shieldy i pro řadu dalších vývojových desek, pro Arduino Uno (a konektorově kompatibilní Arduino Leonardo) je však jejich počet bezkonkurenčně nejvyšší a dnes již přesahuje 900 variant – i jim bude věnován samostatný článek.

Arduino Nano

Arduino Nano ATmega328P
Arduino Nano ATmega328P

Vývojová deska Arduino Nano, v současnosti opět ve verzi R3, je funkcí velmi podobná desce Arduino Uno – používá stejný mikrokontrolér ATmega328P a stejný řadič USB portu CH340 (i zde je před prvním použitím do počítače nutno nainstalovat příslušný driver). Přes výrazně menší rozměry, pouhých 18 x 45 mm, a téměř poloviční cenu má deska o dva V/V piny více – celkem 22. Z toho lze 8 pinů lze nastavit i jako analogové vstupy, dalších 6 pak jako výstupy PWM. Deska Arduino Nano neobsahuje samostatný stabilizátor napájecího napětí 3,3 V, při potřebě napájení externích obvodů tímto napětím lze využít pouze stabilizátor 3,3 V na čipu integrovaného obvodu CH340, ten ale poskytne proud pouze do cca 25 mA. Deska neobsahuje ani samostatný napájecí konektor – napájení je tedy nutno přivést na pin RAW na okraji desky. K připojení do počítače je použita 5-pinová zásuvka USB Mini – B.

Vývojová deska Arduino Nano existuje i v mírně odlišném provedení, kdy je jako řadič USB portu použit obvod FT232R (i zde je nutno nainstalovat příslušný driver). Výhodou je přítomnost napájecího napětí 3,3 V pro externí moduly, byť s maximálním proudem pouhých 50 mA, nevýhodou je vyšší cena.

Stejně jako ostatní vývojové desky v nejmenší velikosti se i Arduino Nano standardně dodává bez zapájených postranních konektorů – to umožní desku použít buď zcela bez konektorů a připojovací vodiče zapájet přímo do vývojové desky, nebo konektory zapájet směrem vzhůru pro připojení pomocí DuPont kablíků, případně směrem dolů pro zasunutí celé desky do nepájivého propojovacího pole. Pokud se Vám však nechce pájet, můžete si u nás objednat i desku s konektory zapájenými tak, jak potřebujete.

Arduino Pro Mini

Arduino Pro Mini ATmega328P 5,0 V
Arduino Pro Mini ATmega328P 5,0 V

Desky Arduino Pro Mini jsou nejmenší variantou procesorových desek s mikrokontrolérem ATmega328P, případně jeho levnější variantou ATmega128. Rozměry plošného spoje jsou pouhých 18 x 34 mm. Vzhledem k minimálním rozměrům i ceně však tyto vývojové desky neobsahují řadič USB portu a pro připojení k počítači je proto nutný externí USB adaptér (připojuje se na piny sériového rozhraní na kratší straně desky). Deska standardně nabízí 22 V/V pinů v konfiguraci shodné s vývojovou deskou Arduino Nano.

Jako jedna z mála desek je Arduino Pro Mini nabízena nejen se dvěma různými mikrokontroléry (kromě standardního ATmega328P lze pro jednodušší aplikace použít i levnější variantu s obvodem ATmega128, který má poloviční kapacitu paměti), ale především i ve verzích pro napájení 3,3 V. Tato volba má smysl, pokud deska komunikuje výhradně s nízkonapěťovými periferiemi pracujícími se stejným napájecím napětím – v takovém případě není nutno použít převodníky logických úrovní z 5,0 na 3,3 V. Při sníženém napájecím napětí je na polovinu snížen hodinový kmitočet procesoru (ze 16 na 8 MHz), zároveň je ale velmi výrazně snížena spotřeba – v porovnání s deskou Arduino Uno, která odebírá (bez zátěže na výstupních pinech) mezi 40 – 60mA, je spotřeba 3,3 V verze Arduino Pro Mini 3,3 V pouhé 2 – 3 mA.

I pro tuto desku platí, že je standardně nabízena bez zapájených postranních konektorů.

Arduino Leonardo

Arduino Leonardo ATmega32U8
Arduino Leonardo ATmega32U8

Vývojová deska Arduino Leonardo je fyzicky velmi podobná desce Arduino Uno – shodné jsou rozměry, umístění a provedení postranních konektorů (to umožňuje použití všech shieldů navržených pro Arduino Uno) i zásuvky pro připojení napájecího napětí. Rozdíl je především v použitém mikrokontroléru – Arduino Leonardo používá mikrokontrolér ATmega32U4, který má o něco málo vyšší kapacitu datové paměti, vyšší počet vstupů/výstupů (celkem 23), vyšší počet analogových vstupů (celkem 12), výstupů PWM (celkem 7) i vstupů pro vyvolání přerušení (celkem 5). K připojení do počítače je u této desky použit 5-ti pinový konektor mikroUSB.

Další nezanedbatelnou výhodou čipu ATmega32U4 je skutečnost, že ve svém  pouzdře obsahuje i řadič USB sběrnice. Nejen že tedy na vývojovou desku není třeba přidávat další integrovaný obvod, ale díky integraci USB rozhraní přímo na čip vytvoří ve vašem počítači Arduino Leonardo tzv. virtuální sériový port a od toho okamžiku dokáže velmi snadno emulovat počítačovu myš, klávesnici nebo herní kontrolér.

Desku Arduino Leonardo tedy má smysl použít v případě, že Váš projekt buď vyžaduje o něco více analogových vstupů, výstupů PWM nebo přerušení, než poskytne deska Arduino Uno, nebo pokud ve Vaší aplikaci potřebujete emulaci počítačové myši či klávesnice.

Arduino Pro Micro

Arduino Pro Micro
Arduino Pro Micro

Vývojové desky Arduino Pro Micro jsou příkladem další relativně levné desky s minimální velikostí, pouhých 18 x 35 mm. Desky Arduino Pro Micro opět používají mikrokontrolér ATmega32U4, který je výpočetním výkonem srovnatelný s ATmega328P, poskytuje však větší počet analogových vstupů i PWM výstupů i pokročilé USB funkce, popsané v předchozím odstavci. U vývojové desky Arduino Pro Micro ale nejsou všechny vstupy a výstupy mikrokontroléru vyvedeny na konektory – tato vývojová deska proto poskytuje pouze 18 V/V pinů, z nichž až 9 může být nakonfigurováno jako analogové vstupy, 5 jako PWM výstupy a dalších 5 jako vstupy externího přerušení.

I deska Arduino Pro Micro se dodává jak v provedení pro napájecí napětí 5,0 V, tak v provedení pro snížené napájecí napětí 3,3 V (obě verze se ličí pouze použitým stabilizátorem napájecího napětí a frekvencí hodinového krystalu, protože s nižším napájecím napětím se snižuje i maximální rychlost mikrokontroléru).

Arduino Mega2560

Ardiono Mega2560
Ardiono Mega2560

Deska Arduino Mega 2560 je představitelem nejvyšší třídy osmibitových vývojových desek Arduino. Rozměry desky jsou 54 x 102 mm, váha okolo 35 g. Velikost programových i datových pamětí mikrokontroléru ATmega2560 je ve srovnání s obvody ATMega328P nebo ATmega32U4 několikanásobná (256 kB paměti pro program, 8 kB datové paměti a 4 kB paměti EEPROM), počet V/V vyvedených na postranní konektory je celkem 70, z toho 16 může být nakonfigurováno jako analogové vstupy a 15 jako výstupy PWM. Deska navíc poskytuje celkem 6 vstupů externího přerušení.

Jako řadič sběrnice USB je na originální desce Arduino použit čip ATmega16U2, většina klonovaných desek ale používá čip CH340, který vyžaduje na Vašem počítači jednoduchou instalaci driveru. Na desce je přítomna jak standardní USB zásuvka typu B, tak zásuvka průměru 5,5 mm pro připojení napájecího napětí 7 – 12 V. Druhý stabilizátor napájecího napětí 3,3 V poskytne – podle typu desky – maximální proud od 50 do 150 mA.

Arduino Mega2560 + 2xL293D shield
Arduino Mega2560 + 2xL293D shield

I pro desku Arduino Mega2560 lze najít shieldy, tedy přídavné moduly, které se z horní strany nasadí přímo na obvodové konektory, Arduino Mega2560 je ale zároveň kompatibilní se standardem Arduino Uno, takže naprostou většinu shieldů pro tuto desku lze použít i pro Mega2560; konektory, které jsou umístěny v zadní části desky Vám přitom zůstanou volné pro Vaši další potřebu. Na obrázku je Arduino Mega2560 nakombinovaná s Uno shieldem 2xL293D pro řízení 4 stejnosměrných motorků.

Digispark ATtiny85

ATtiny85
ATtiny85

Nejmenší z modulů, které využívají mikrokontroléry firmy Atmel, je výrobek firmy Digispark ATtiny85. V tomto případě se sice nejedná o klasickou vývojovou desku Arduino, nicméně vzhledem k velmi podobnému konceptu a podobným možnostem použití ji v přehledu také uvádíme. Vývojová deska má rozměry pouhých 18 x 23 mm, váhu necelé 2 g.

Čip Atmel ATtiny85 je miniaturní mikrokontrolér s pouhými 6 V/V linkami, z nichž 4 mohou být nastaveny jako analogové vstupy a 3 jako výstupy PWM. Ve srovnání s ostatními mikrokontroléry je omezena i velikost paměti na čipu – jen 8 kB pro program, 0,5 kB pro data a 0,25 kB paměti EEPROM, nicméně pro minimální aplikace, které vystačí s pouhými 6 V/V piny, tyto hodnoty většinou postačují. Na desce je osazen stabilizátor napájecího napětí 5,0 V (rozsah vstupního napětí je standardních 7 – 12 V), v případě potřeby lze ale napájecí napětí snížit na 3,3 V (případně až na 1,8 V) a významně tak snížit spotřebu, a to i na desetiny mA.

I pro tuto vývojovou desku lze pro vývoj aplikací použít vývojového prostředí Arduino IDE. Pro komunikaci s osobním počítačem je na desce osazena 5-pinová micro USB zásuvka, pro kterou je i v tomto případě nutno nainstalovat příslušný driver.

Arduino Lilypad

Sukně s LED moduly Lilypad
Sukně s LED moduly Lilypad

Do přehledu vývojových desek je vhodné zařadit i desky Arduino Lilypad, přestože se svým charakterem jedná o velmi specifickou platformu.

Arduino Lilypad je zcela unikátní koncept miniaturních vývojových desek a externích modulů, určených k našití na oděvy. Jednotlivé moduly jsou k látce přišity vodivou nití, která slouží i k propojování jednotlivých komponent. Napájení sestavy lze řešit například modulem s miniaturním knoflíkovým článkem CR2032, modulem s jednou mikrotužkovou baterií AAA s měničem pro zvýšení napětí nebo malým dobjecím Lithium-polymerovým akumulátorem 3,7 V / 110 mAh o rozměrech 4,5 x 12 x 25 mm.

Lilypad turnlight jacket
Lilypad turnlight jacket

Vývojové desky Arduino Lilypad mohou ovládat nášivné moduly s LED diodami (jedno- či vícebarevné), bzučáky či miniaturní reproduktorky. Program lze ovládat nejen nášivnými tlačítky a přepínači, ale i teplotním senzorem, akcelerometrem, intenzitou osvětlení a podobně. Za zmínku stojí i to, že oděvy s našitou elektronikou lze po vyjmutí napájecích článků i vyprat (raději ručně než v pračce).

Jako příklady aplikací uvádíme barevně podsvětlenou plesovou sukni (obrázek je převzat ze stránek www.instructables.com/id/How-to-make-a-LilyPad-Arduino-LED-skirt ) či cyklistickou bundu se všitými ukazateli směru (obrázek je převzat ze stránek Turn Signal Jackets with Sewn in Turn Signals ).

Lilypad ATtiny85

Lilypad ATtiny85
Lilypad ATtiny85

Tato “nášivná” vývojová deska je menší ze dvou desek konceptu Lilypad, které nabízíme. Deska o průměro 25 mm je osazena mikrokontrolérem ATtiny85, popsaným o několik odstavců výše u desky Digispark ATtiny85. Na pozlacené “prošívací” kontaktní plošky je vyvedeno jak 6 vstupních/výstupních pinů, tak oba kontakty napájení – vstup napájecího napětí na stabilizátor +5,0 V (VIN), a výstup stabilizátoru a zároveň napájecí pin mikrokontroléru (5V). Je-li deska napájena napětím pod 6,0 V (tedy při napájení z Li-ion akumulátoru nebo knoflíkové baterie CR2032), je nutno napájecí napětí přivést na pin 5V spojený s pinem VIN (detaily jsou uvedeny v popisu desky).

Ke spojení s osobním počítačem slouží 5-pinová zásuvka mikro USB, která při komunikaci využívá 2 V/V pinů mikrokontroléru (po nahrání programu je možno tyto piny opět užívat běžným způsobem.

Lilypad 328

Arduino Lilypad 328
Arduino Lilypad 328

Větší z obou vývojových desek konceptu Lilypad v naší nabídce má průměr 50 mm. Deska je osazena známým mikrokontrolérem ATmega328P, který má na kontaky po obvodu desky vyvedeno celkem 20 V/V pinů (z toho 6 konfigurovatelných jako analogové vstupy a 6 jako výstupy PWM). Pracovní frekvence mikrokontroléru je určena keramickým rezonátorem 8 MHz (to omezuje minimální velikost napájecího napětí na 2,7 V). Deska není osazena stabilizátorem napětí – napájecí napětí v rozmezí 2,7 – 5,5 V je tedy z kontaktu “+” přivedeno přímo na procesor (a POZOR, přivedení napětí přes 6,0 V nebo přepólování napájecího napětí desku zničí).

Ke komunikaci s osobním počítačem je v tomto případě potřeba použít externí USB adaptér – tato vývojová deska má na komunikační 6-pinový konektor vyvedeny pouze standardní piny sériového rozhraní RxD, TxD a RESET(DTR).

Výběr nejvhodnější vývojové desky

Na závěr článku uvedeme doporučení pro výběr optimální vývojové desky pro danou aplikaci, a poté srovnávací tabulku se základními charakteristikami všech popsaných vývojových desek.

Nejvhodnější deska pro Vaši aplikaci?

Vzhledem k vlastnostem jednotlivých desek je postup výběru vhodné desky celkem jednoduchý:

První pokusy

Pro první pokusy lze doporučit Arduino Uno. Deska má nejsnadnější instalaci a širokou podporu. Dutinkové konektory po obvodu usnadní zapojování obvodů pro Vaše první pokusy. Integrovaný stabilizátor 5,0 V umožní použití napájecího napětí v širokém rozsahu 7 – 12 V, druhý stabilizátor napětí 3,3 V je užitečný při napájení externích nízkonapěťových modulů. Rozměry desky poskytují dostatečnou stabilitu – po zasunutí propojovacích kablíků se Vám deska nebude na stole převracet na bok či vzhůru nohama.

Propojování DuPont kablíky

Máte-li v úmyslu pro zapojování použít DuPont kablíky, které budete zasouvat do postranních konektorů vývojové desky, je vhodné použít některou z klasických vývojových desek s rozměry 54 x 67, resp. 54 x 102 mm:

 • pro většinu aplikací to bude opět Arduino Uno , obvykle v SMD verzi;
 • pro aplikace, kde potřebujete více než 6 analogových vstupů (maximálně 12), více než 2 vstupy externího přerušení (max. 5) nebo kde chcete emulovat myš či klávesnici, pak Arduino Leonardo;
 • a konečně pro aplikace s velkým počtem V/V vodičů nebo pro řešení s rozsáhlejším programem pak Arduino Mega2560.

Nepájivé propojovací pole nebo pájení do desky

Máte-li v plánu připojovací vodiče pájet přímo do vývojové desky nebo desku zasunout do nepájivého propojovacího pole, je lépe použít některý z miniaturních modulů Arduino:

 • pro nejjednodušší aplikace, kde postačí omezený počet 6 V/V pinů, lze vzhledem k ceně doporučit Digispark ATtiny85;
 • pro většinu ostatních aplikací (s výjimkami uvedenými dále) použijte velmi rozšířené Arduino Nano;
 • pokud potřebujete dosáhnout co nejnižší ceny u 3 a více modulů, použijte Arduino Pro Mini 328P. Tyto moduly sice vyžadují k propojení s počítačem externí adaptér, postačí Vám však jen jeden a při více vývojových deskách tak ušetříte. Pro jednoduché aplikace můžete dále ušetřit volbou desky s jednodušším mikrokontrolérem Arduino Pro Mini 168 (předtím je ale dobré si aplikaci zkusmo přeložit ve vývojovém prostředí a ujistit se, že se Vám vejde do paměti mikrokontroléru);
 • u aplikací, které jsou napájeny napětím 3,3 V (buď proto, že všechny externí moduly vyžadují snížené napájení, nebo v případě napájení z akumulátorů s napětím pod 5 V) použijte Arduino Pro Mini 3,3 V (s externím USB převodníkem) nebo Arduino Pro Micro 3,3 V;
 • a konečně pokud chcete emulovat myš či klávesnici nebo potřebujete více než dva vstupy externího přerušení (max. 5), použijte Arduino Pro Micro.

Srovnání vývojových desek

Na závěr přidáme tabulku, která shrnuje vybrané parametry pro všechny výše popsané vývojové desky.

Deska Cena
(~ Kč)
Váha,
rozměr

[mm]
µP Vin.
lim. /
dop. [V]
Vcc
[V]
3,3V
out

[mA]
CLK
[MHz]
Paměť kB
Flash / SRAM
/ EEPROM
V/V tot.
D/A/pwm
Int.
I2C, SPI
USB
Uno R3 DIL28
ATmega16U2
300,- 54 x 67
22 g
328P 6 – 20
7 – 12
5,0 150 16 32 / 2 / 1 20
20 / 6 / 6
2
1 / 1
USB
typ B
Uno R3 SMD
CH340
240,- 54 x 67
22 g
328P 6 – 20
7 – 12
5,0 150 16 32 / 2 / 1 20
20 / 6 / 6
2
1 / 1
USB
typ B
Nano R3.0
CH340
160,- 18 x 45
5 g
328P 6 – 20
7 – 12
5,0 25 16 32 / 2 / 1 22
22 / 8 / 6
2
1 / 1
Mini
USB
Nano R3.0
FT232R
240,- 18 x 45
5 g
328P 6 – 20
7 – 12
5,0 50 16 32 / 2 / 1 22
22 / 8 / 6
2
1 / 1
Mini
USB
Leonardo
360,- 54 x 67
18 g
32U4 6 – 20
7 – 12
5,0 150 16 32 / 2,5 / 1 23
23 / 12 / 7
5
1 / 1
µUSB
5pin
Mega2560
CH340
420,- 54 x 102
33 g
2560 6 – 20
7 – 12
5,0 150 16 256 / 8 / 4 70
70 / 16 / 15
6
1 / 1
USB
typ B
Pro Mini 168
3,3 V
140,- 18 x 34
2 g
168 4 – 20
5 – 12
3,3 N/A 8 16 / 1 / 0,5 22
22 / 8 / 6
2
1 / 1
ser.
Pro Mini 168
5,0 V
120,- 18 x 34
2 g
168 6 – 20
7 – 12
5,0 N/A 16 16 / 1 / 0,5 22
22 / 8 / 6
2
1 / 1
ser.
Pro Mini 328P
3,3 V
150,- 18 x 34
2 g
328P 4 – 20
5 – 12
3,3 N/A 8 32 / 2 / 1 22
22 / 8 / 6
2
1 / 1
ser.
Pro Mini 328P
5,0 V
130,- 18 x 34
2 g
328P 6 – 20
7 – 12
5,0 N/A 16 32 / 2 / 1 22
22 / 8 / 6
2
1 / 1
ser.
Pro Micro
3,3 V
350,- 18 x 34
2 g
32U4 4 – 20
5 – 12
3,3 N/A 8 32 / 2,5 / 1 18
18 / 9 / 5
5
1 / 1
µUSB
5pin
Pro Micro
5,0 V
250,- 18 x 34
2 g
32U4 6 – 20
7 – 12
5,0 N/A 16 32 / 2,5 / 1 18
18 / 9 / 5
5
1 / 1
µUSB
5pin
ATtiny85 100,- 18 x 23
2 g
Tiny85 6 – 20
7 – 12
2,7-
5,0
N/A 0-20 8 / 0,5 / 0,25 6
6 / 4 / 4
6
1 / 1
µUSB
5pin
Lilypad
ATtiny85
120,- 25mm
2 g
Tiny85 6 – 20
7 – 12
5,0 N/A 0-20 8 / 0,5 / 0,25 6
6 / 4 / 4
6
1 / 1
µUSB
5pin
Lilypad
328P
150,- 50mm
4 g
328P 2,7 – 5 5,0 N/A 8 32 / 2 / 1 20
20 / 6 / 6
2
1 / 1
ser.

Leave a Reply