Ošetření spínacích kontaktů

aneb klávesnice, rotační enkodéry, jazýčková relé, mikrospínače, nárazové spínače, snímače náklonu a vibrací

Obecně nejčastějším způsobem ovládání aplikací systému Arduino s okolním světem jsou tlačítka, klávesnice (membránové, kapacitní nebo s mikrospínači), rotační enkodéry (rotation encoders, inkrementální otočné ovladače) a řada dalších spínačů, pracujících na mechanickém principu.

Přestože na první pohled by neměl být až takový problém zjistit, zda je nějaký kontakt sepnut či ne, nějaká úskalí tam přece jen jsou… A o tom je tento článek.

Continue reading Ošetření spínacích kontaktů

Vstupní moduly s komparátorem LM393

Mikrofonní modul s LM393-N
Mikrofonní modul s LM393-N

Mezi vstupními moduly, používanými s vývojovými deskami platformy Arduino, se velmi často setkáte s moduly, na kterých je ke zpracování vstupního signálu použit komparátor LM393. Následující článek vysvětluje princip funkce, způsob nastavení a důvody tohoto způsobu zapojení.

Continue reading Vstupní moduly s komparátorem LM393

Jak spolehlivě (ne)zničit Vaše Arduino

Dříve, než si začnete hrát s moduly platformy Arduino, věnujte pozornost následujícím řádkům :

Jak vývojové desky platformy Arduino, tak většina z periferních modulů je osazena citlivými polovodičovými obvody, které můžete nevhodnou či neopatrnou manipulací zničit. Abyste se vyhnuli zklamání, je vhodné dodržovat několik základních pravidel:

Continue reading Jak spolehlivě (ne)zničit Vaše Arduino

Externí moduly pro vývojové desky Arduino – přehled

Arduino starter kit
Arduino starter kit

Jak jste se mohli dočíst v několika úvodních článcích, Arduino je modulární platforma pro vytváření řídících, měřících či kontrolních aplikací, jejímž jádrem jsou vývojové desky Arduino – malé, levné a jednoduché mikropočítače, které prostřednictvím svých konfigurovatelných vstupů a výstupů a na ně připojených externích modulů dokáží měřit, řídit a ovládat prakticky vše, co Vás napadne.

Pro návrh Vašich vlastních aplikací, řešení a nápadů je ale dobré mít alespoň základní přehled o tom, jaké moduly jsou pro Vaše projekty k dispozici. Účelem tohoto článku je takový přehled poskytnout.

Continue reading Externí moduly pro vývojové desky Arduino – přehled

Shieldy pro vývojové desky Arduino

Shieldy jsou moduly s přídavnými obvody, které lze nasadit přímo na konektory některých vývojových desek platformy Arduino. Účelem tohoto článku je poskytnout jednak bližší popis možností typického shieldu, jednak přehled o tom, jaké shiedy jsou pro Vaše projekty k dispozici.

Stohovatelné shieldy
Stohovatelné shieldy

Bezkonkurenčně nejvyšší počet shieldů je k dispozici pro vývojové desky Arduino Uno (a pinově kompatibilní Arduino Leonardo), naprostou většinu těchto shieldů lze ale použít i na deskách Arduino Mega2560, kde zůstane po nasazení shieldu zadní část konektorů volná; občas se ale setkáte i se shieldy navrženými pro Arduino Nano či přímo pro Arduino Mega2560.

Continue reading Shieldy pro vývojové desky Arduino

Základy programování pro Arduino

Vývojové prostředí Arduino IDE
Vývojové prostředí Arduino IDE

Pro vytvoření programu (v terminologii Arduino anglicky sketch, česky projektu), který bude mikrokontrolér vykonávat, a pro jeho nahrání do paměti mikrokontroléru lze použít tzv. vývojového prostředí, které nainstalujete a spustíte na Vašem domácím počítači. Vývojových prostředí a překladačů existuje několik, většina jich je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek, Nejrozšířenějším prostředím je Arduino Software (IDE) pro OS Windows, Mac OS X nebo Linux, v lednu 2016 ve verzi 1.6.7. Stáhnout si jej můžete na stránkách Arduina www.arduino.cc/en/Main/Software (u Linuxu bývá někdy potřeba doinstalovat chybějící drivery nebo Java runtime, ale to si už na netu najdete). Vývojové prostředí Arduino IDE je napsáno v programovacím jazyku Java, a proto vypadá na všech platformách (Windows/Mac/Linux) prakticky stejně.

Continue reading Základy programování pro Arduino

Vývojové desky Arduino

Něco málo o tom, co je koncept Arduino, jste se mohli dočíst v prvním článku zde. Tento článek je zaměřen na vývojové desky Arduino, které jsou základem každé reálné aplikace. Po stručném popisu jejich technického řešení vás seznámíme s přehledem různých desek, které jsou pro Vaše projekty k dispozici, a skončíme doporučením k výběru optimáního řešení. Continue reading Vývojové desky Arduino